YÜKLENİYOR

KONU BAŞLIKLARI

ANA KONU BAŞLIKLARI

 • Onkolojik Aciller
 • Onkolojide Temel Tıp Bilimleri ve Laboratuvar

ONKOLOJİK ACİLLER KONU BAŞLIKLARI

 • Metabolik Onkolojik Aciller
 • Hematolojik Onkolojik Aciller
 • Gastrointestinal Onkolojik Aciller
 • Enfeksiyöz Onkolojik Aciller
 • Kardiyovasküler Onkolojik Aciller
 • Nörolojik Onkolojik Aciller 
 • Yapısal Onkolojik Aciller 
 • Kas-İskelet sistemi Onkolojik Aciller
 • Renal Onkolojik Aciller
 • Tedaviye Bağlı Onkolojik Aciller
 • Çocuklarda  Onkolojik Aciller
 • Onkolojik Acillerde Temel Bilimler Yaklaşımı
 • Onkolojik Acillerde Yeni Yaklaşımlar

ALT BAŞLIKLAR 
A - Yapısal ve Tıkayıcı Onkolojik Aciller

 • Superior vena kava sendromu (SVK) 
 • Malin Perikard Efüzyonu-tamponadı
 • Malin Plevra Efüzyonu
 • Hava Yolu Obstrüksiyonu
 • GIS basısı
 • Intestinal/bilier obstrüksiyon 
 • Pankreatit-kolesistit
 • Obstruktif üropati
 • Kemik Metastaz Fraktürü

B - Metabolik Onkolojik Aciller

 • Hiperkalsemi 
 • Uygunsuz antidiüretik hormon
  salgılanımı sendromu (SIADH)
 • Laktik asidoz 
 • Hipoglisemi 
 • Adrenal yetmezlik

C- Hematolojik Onkolojik Aciller

 • Hiperkalsemi
 • Tümör lizis sendromu
 • Hiperviskosite
 • Hiperlökositozis ve Lökostaz

D– Nörolojik Onkolojik Aciller

 • Spinal Kord Basısı
 • Kranial Metastazlar
 • KİBAS

E- Tedaviye Bağlı Onkolojik Aciller

 • Tümör lizis sendromu 
 • İnsan antikor infüzyonu reaksiyonu 
 • Hemolitik üremik sendrom (HUS/TTP) 
 • Nötropeni ve infeksiyon
 • Pulmoner infiltratlar
 • Tifilit (nötropenik enterokolit)
 • Hemorajik sistit (koruyucu Mesna)
© 2021 Tüm Hakları Saklıdır.