YÜKLENİYOR

BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

Bildirilerin, yukarıdaki buton ile ulaşılabilen online modül aracılığıyla gönderilmesi gerekmektedir. Online olarak gönderilmeyen, e-mail, faks veya posta yoluyla gönderilen bildiriler Bilimsel Kurul tarafından değerlendirmeye alınamayacaktır.
Gönderilecek tam metin bildiriler veya özetler İngilizce veya Türkçe olabilir.
Bildiri özeti gönderimi için son gün: 24.09.2021
Bu tarihten sonra bildiriniz üzerinde değişiklik yapmak için, Kongre Sekreterliği’nden onkolojikaciller@gmail.com ile iletişime geçmeniz gerekmektedir.

*Orjinal derleme makaleler de kabul edilecektir.

 

 1. GENEL KURALLAR

  • Özetler kongre web sayfasından on-line gönderilecektir; sözel ve poster bildiri özetleri sistemden bağımsız olarak e-posta veya posta yoluyla kabul edilmeyecektir.
  • Bildiriler Bilim Kurulunun belirleyeceği hakemler tarafından değerlendirilecek ve buna göre kabul edilecektir.
  • Bildirilerin, sözel veya poster sunum olarak kabul edilmesine Bilim Kurulu karar verir.
  • Bir yazar en çok iki bildiri sunmak üzere başvuru yapabilir, daha fazla sayıda bildiride ise sunum yapmadan eş yazar olarak yer alabilir.
  • Poster veya sözel sunumlar için tercih belirtilmesi gerekmektedir. 
  • Sözel sunumlar çevrimiçi platformda canlı olarak sunulacaktır. 
  • Poster sunumları ise yazar tarafından kaydedilmiş çevrimdışı video kaydı olarak sunulacaktır. 
    
 2. BİLDİRİ GÖNDERİM KURALLARI

  • Sözlü ya da poster bildiri olarak sunulmak üzere kongre ana konularıyla ilgili, daha önce yayımlanmamış orijinal araştırmalar ve olgu sunumları gönderilebilir. Derleme niteliğindeki bildiriler kabul edilmeyecektir. 
  • Katılımcılar "Sunum Yapacak Yazar" olarak sadece bir sözel ve bir poster bildiri yollayabilirler. Bu kurala aykırı başvurular Bilimsel Kurul tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır. 
  • Bildirinin içeriği yazarların sorumluluğundadır. Bilimsel Komite veya Kongre Sekreterliği bildiri özetinde herhangi bir düzeltme yapmayacaktır.
  • Bildiri özet formunuza e-posta adresinin doğru girildiğinden emin olunuz. Kongre Sekreterliği sizinle iletişim kurmak için girmiş olduğunuz e-posta adresini kullanacaktır.
  • Bildiri özetiniz başarıyla gönderildiğinde, ekranda gönderildiğini belirten bir mesaj çıkacaktır. Bu mesaj çıkmazsa, bildiriniz gönderilmedi anlamına gelir ve formu tekrar doldurmanız gerekir.
  • Bildiriniz, Kongre Sekreterliği’ne ulaştığında, sizlere e-posta olarak bildiri özet numaranız, kullanıcı adınız ve şifrenizi de içeren bir konfirmasyon mesajı yollanacaktır. Bu konfirmasyon iletisi elinize geçmez ise lütfen bildirinizi tekrar yollamadan önce Kongre Sekreterliği’ne başvurunuz. 
  • Kabul edilen bildiri özetinin geçerlilik kazanması için sunucu yazarın kongre kayıt ücretini ödeyerek kayıt işlemlerini tamamlaması gerekmektedir. Kayıt olmamış sunucu yazarların bildiri özetleri Bilimsel Program’a dahil edilmeyecektir.
  • Sunucu yazar, kongreye katılarak sunumunu gerçekleştirmek zorundadır. 
    
 3. BİLDİRİ ÖZETİ HAZIRLANMASI VE YAZIM KURALLARI

Özetler Türkçe ve İngilizce olarak ve yazım kurallarına özen gösterilerek hazırlanmalıdır. Bildirinizi sisteme girerken, lütfen yazım hatalarından kaçınınız, yazarların sıralamalarına dikkat ediniz.

 1. Özetin Konusu
  • Özetin konuların listelendiği sayfada belirtilen “KONU BAŞLIKLARI” ana başlıkları ve “ ALT BAŞLIKLAR “ dan hangisine ait olduğu belirtilmelidir. Bazı konular birkaç alt başlık altında bulunabilir. En ilgili olan alana giriş yapınız.

  • Tüm konu başlıklarını görmek için TIKLAYINIZ.

 2. Başlık
  • Bildiri özetinizin başlığı büyük harflerle yazılmalı, kısaltma kullanımından kaçınılmalı ve başlık, boşluklar dahil 150 karakteri geçmemelidir.
  • Yazar isim ve soyadları tam olarak yazılmalı ve sıralamalara dikkat edilmelidir.
  • Bildiri özet metni, her dil için en fazla 250 kelime olacaktır. Bu sınırlamaya sadece özet metni dahil olup, başlık, yazar isim ve adresleri ile anahtar sözcükler bu sınırlamadan ayrı tutulacaktır.
  • Özet gövdesi, Türkçe: "Amaç", "Gereç ve Yöntem", "Bulgular" ve "Sonuç" ; İngilizce: “Objectives”, “Materials and Methods”, “Results” ve “Conclusions” olarak yapılandırılacaktır.
  • Başlıkta standart kısaltmalar kullanılabilir, ancak kimyasal bileşiklerin kısaltılmış adları kullanılamaz.
  • Türkçe özette Türkçe karakterler, İngilizce özette İngilizce karakterler kullanılmalıdır.

 3. Özet Metni
  • Özet metni, destek metni dahil, anahtar sözcükler hariç toplam 300 kelimeyi geçmemelidir. Standart kısaltmalar kullanılabilir, ancak kimyasal bileşikler için kısaltma kullanılacaksa bileşiğin tam adı yazıldıktan sonra kısaltılmış adı parantez içinde belirtilmelidir. Özet aşağıda belirtilen bölümleri içermelidir, tablo ve şekil içermemelidir.
  • Amaç (Objectives): Çalışmanın neden yapıldığı net ve açık bir şekilde belirtilmelidir.
  • Gereç ve Yöntem (Methods): Kullanılan yöntem ve/veya modeller amacı gerçekleştirmeye uygun olmalıdır. Çalışmaya alınan denek türü ve sayısı mutlaka belirtilmelidir.
  • Bulgular (Results): Önemli bulgular istatistik sonuçlarıyla birlikte belirtilmelidir.
  • Sonuç (Conclusion): Çalışmanın bulgularına göre varılan sonuçlar belirtilmelidir.
  • Varsa çalışmayı destekleyen kurum/kuruluşlar destek kodu ile birlikte sonuç bölümünün sonunda belirtilebilir. Destek metni 300 kelimelik özet metni sınırına dahildir.
  • Anahtar sözcükler (Keywords): En az 3, çok 5 adet anahtar sözcük belirlenmelidir.

 4. Bildiri Değerlendirme Esasları
  • Kongreye gelen bildiriler Bilimsel Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilecektir.

 5. Kabul Mektupları
  • Bildiriniz, Bilimsel Komite tarafından değerlendirilecek ve kabul/ret mektupları 5 (beş) gün içerisinde tarafınıza e-mail ile gönderilecektir. Bu sebeple iletişim bilgilerinde bildireceğiniz e-posta adresiniz çok önemlidir.


 

© 2021 Tüm Hakları Saklıdır.